Проекти

 

– сприяння моральному, культурному та духовному відродженню українського народу;

– сприяння у захисті конституційних прав та основоположних свобод українських громадян;

–   сприяння підвищенню правової свідомості та грамотності населення України;

– сприяння підтримці підвищення соціальних стандартів, а також покращення умов праці;

–   сприяння у захисті інтересів громадян України у різних установах;

–   розробка та внесення пропозицій до відповідних державних установ щодо проведення реформи органів державної влади та місцевого самоврядування України;

– сприяння розширенню співробітництва між громадянами, а також громадськими, культурними, правозахисними організаціями з питань статутної діяльності Організації;

– сприяння кандидатам на пост Президента України, кандидатам у народні депутати України, кандидатам у депутати місцевих рад та на посаду міського голови, політичним партіям, виборчим блокам політичних партій у підготовці їх представників до складу виборчих комісій, а також довірених осіб, офіційних спостерігачів, оформленні виборчої документації та проведенні виборчої кампанії відповідно до законодавства України;

– сприяння у наданні правової допомоги виборцям та членам Організації (у вигляді консультацій) з питань виборчого законодавства;

– підготовка пропозицій з питання вдосконалення законодавства про вибори та його уніфікації;

– узагальнення і аналіз практики вирішення виборчих спорів і розробка на цій основі рекомендацій щодо вдосконалення законодавства про вибори;

– сприяння розробці і участі в реалізації програм підвищення правової культури виборців, представників політичних партій, інших суб‘єктів і учасників виборчого процесу;

– сприяння розробці пропозицій із впровадження передових інформаційних технологій, що сприяють підвищенню суспільної довіри до результатів волевиявлення виборців;

– сприяння моніторингу виборчих кампаній, організації та участі у спостереженні за ходом виборчого процесу відповідно до законодавства України, політологічних і соціологічних дослідженнях різноманітних проблем виборчого процесу;

– налагодження та сприяння розширенню співробітництва у сфері охорони та захисту довкілля, а також розв‘язання екологічних проблем міста, між органами державної  влади, органами  місцевого самоврядування,  громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, їх об‘єднаннями на місцевому  рівні;

– підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та  інформацією у сфері охорони, збереження та захисту довкілля; забезпечення доступу до інформації та знань у сфері довкілля; розвиток видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури;

– розширення участі громадськості у формуванні  екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля; участі громадськості в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань довкілля;

– сприяння екологічним громадським організаціям області, громадянам, громадам та  іншим заінтересованим  суб’єктам у їх діяльності з питань довкілля;

– розвиток екологічної освіти, науки та культури, просвітницька діяльність, виконання програм, пов’язаних з розвитком природоохоронної справи та спрямованих на розвиток демократичного громадянського суспільства;

– сприяння у підвищенні соціального, економічного та правового статусу членів Організації, підвищення їх професійної кваліфікації, освітнього рівня, знань та досвіду задля реалізації статутної діяльності Організації.