Про НАС

Основними напрямками діяльності є: задоволення та захист соціальних, економічних, правових, політичних та інших інтересів своїх членів, сприяння розвитку громадянського суспільства та місцевого самоврядування, демократизації процесів народного волевиявлення, підтримка та розвиток громадських ініціатив, сприяння розвиткові усіх форм та напрямків соціального партнерства органів влади, суб’єктів господарювання та неурядових організацій.

Наша громадська організація існує за рахунок добровільних пожертвувань від фізичних та юридичних осіб.

Громадська організація проводить роботу в слідуючих напрямках:

– сприяння моральному, культурному та духовному відродженню українського народу;

– сприяння у захисті конституційних прав та основоположних свобод українських громадян;

–   сприяння підвищенню правової свідомості та грамотності населення України;

– сприяння підтримці підвищення соціальних стандартів, а також покращення умов праці;

–   сприяння у захисті інтересів громадян України у різних установах;

–   розробка та внесення пропозицій до відповідних державних установ щодо проведення реформи органів державної влади та місцевого самоврядування України;

– сприяння розширенню співробітництва між громадянами, а також громадськими, культурними, правозахисними організаціями з питань статутної діяльності Організації;

– сприяння кандидатам на пост Президента України, кандидатам у народні депутати України, кандидатам у депутати місцевих рад та на посаду міського голови, політичним партіям, виборчим блокам політичних партій у підготовці їх представників до складу виборчих комісій, а також довірених осіб, офіційних спостерігачів, оформленні виборчої документації та проведенні виборчої кампанії відповідно до законодавства України;

– сприяння у наданні правової допомоги виборцям та членам Організації (у вигляді консультацій) з питань виборчого законодавства;

– підготовка пропозицій з питання вдосконалення законодавства про вибори та його уніфікації;

– узагальнення і аналіз практики вирішення виборчих спорів і розробка на цій основі рекомендацій щодо вдосконалення законодавства про вибори;

– сприяння розробці і участі в реалізації програм підвищення правової культури виборців, представників політичних партій, інших суб‘єктів і учасників виборчого процесу;

– сприяння розробці пропозицій із впровадження передових інформаційних технологій, що сприяють підвищенню суспільної довіри до результатів волевиявлення виборців;

– сприяння моніторингу виборчих кампаній, організації та участі у спостереженні за ходом виборчого процесу відповідно до законодавства України, політологічних і соціологічних дослідженнях різноманітних проблем виборчого процесу;

– налагодження та сприяння розширенню співробітництва у сфері охорони та захисту довкілля, а також розв‘язання екологічних проблем міста, між органами державної  влади, органами  місцевого самоврядування,  громадськими організаціями, підприємствами, установами, організаціями, їх об‘єднаннями на місцевому  рівні;

– підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та  інформацією у сфері охорони, збереження та захисту довкілля; забезпечення доступу до інформації та знань у сфері довкілля; розвиток видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури;

– розширення участі громадськості у формуванні  екологічної політики, підготовці рішень, реалізація яких може вплинути на стан довкілля; участі громадськості в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань довкілля;

– сприяння екологічним громадським організаціям області, громадянам, громадам та  іншим заінтересованим  суб’єктам у їх діяльності з питань довкілля;

– розвиток екологічної освіти, науки та культури, просвітницька діяльність, виконання програм, пов’язаних з розвитком природоохоронної справи та спрямованих на розвиток демократичного громадянського суспільства;

– сприяння у підвищенні соціального, економічного та правового статусу членів Організації, підвищення їх професійної кваліфікації, освітнього рівня, знань та досвіду задля реалізації статутної діяльності Організації.

02225, м. Київ, вул. Каштанова, буд. 8-г, оф. 12 (2-гий поверх)

 

 

НЕЗАЛЕЖНА КРАЇНА КРЕДИТИ