Захист трудових прав працівників в Україні, дотримання законності у сфері трудових відносин, забезпечення гарантій трудових прав працівників.

У сучасний період проблема забезпечення прав людини має всесвітнє значення. В умовах становлення демократичної, соціальної, правової держави, соціально-орієнтованої ринкової економіки проблема забезпечення поваги і додержання прав людини набула глобальних масштабів і на національному рівні, в тому числі в основній сфері життєдіяльності людини – сфері праці.

У трудовому праві під захистом прав та законних інтересів працівників розуміють сукупність матеріально-правових заходів, організаційних і процесуальних способів припинення і попередження порушень трудового законодавства, відновлення порушених трудових прав громадян і відшкодування понесеної внаслідок цього шкоди. Захист передбачає як діяльність державних і уповноважених державою органів, так і діяльність самих суб’єктів правовідносин по усуненню перешкод, а також відновленню порушених трудових прав.

Правовий захист трудових прав та законних інтересів працівників включає в себе наступні елементи: по-перше, потрібні певні передумови для здійснення правового захисту; по-друге, він здійснюється в передбаченому законом порядку, тобто в певній формі; по-третє, він здійснюється за допомогою власних засобів і способів, які передбачені нормами трудового права.

Аналіз діючого цивільного і трудового законодавства свідчить, що в матеріально-правовому аспекті право на захист включає в себе наступні елементи:

– можливість особи, право якої порушене, використати не заборонені законом засоби примусу на порушника, у тому числі і за допомогою самозахисту;

– можливість особи, права якої порушені, звернутися до компетентного органу (державного чи іншого) з вимогою про захист порушеного права.

нк ткГромадська організація “НЕЗАЛЕЖНА КРАЇНА” надає допомогу в  захисті трудових прав працівників в Україні, дотримання законності у сфері трудових відносин, забезпечення гарантій трудових прав працівників.

НАША  ЦІЛЬ – сприяння процесу розвитку правової держави в Україні, підвищення рівня правової освіти та правосвідомості громадян, втілення правозахисних ідей та міжнародних стандартів прав людини і основних свобод, правове просвітництво, підтримка профспілкового руху та сприяння захисту трудових прав в Україні.

02225, М. КИЇВ, ВУЛ. КАШТАНОВА, БУД. 8-Г, ОФ. 12 (2-ГИЙ ПОВЕРХ)

Тел. +38 (044) 247 07 38

e-mail: info@nkraina.com