Соціально-політичні та маркетингові дослідженням

Сучасну соціологію неможливо уявити без соціологічних досліджень. Важливість соціологічних досліджень полягає в тому, що вони допомагають з практичного боку описати сучасний стан головного об’єкта соціології — суспільства, дослідити соціальні явища і процеси, соціальні відносини в суспільстві. А ще соціологічні дослідження шляхом надання практичних рекомендацій допомагають вирішувати головне завдання соціології — розв’язати соціальні проблеми кожного з нас зокрема, і суспільства в цілому.

«Соціально-політичні та маркетингові дослідження» спрямована на одночасне системне вивчення суспільства, політики і ринків.

Соціально-політичні ДОСЛІДЖЕННЯ проводяться, коли Клієнту потрібно зрозуміти, ЯК, ЧОМУ люди так думають МОТИВИ, ПОТРЕБИ стоять за їхніми діями і що потрібно робити з цим.

Типові завдання, які вирішуються за допомогою досліджень:

 • Аналіз іміджу марки чи кандидата, основних раціональних та емоційних складових іміджу, переваг та недоліків кандидата
 • Вивчення основних драйверів та бар’єрів до споживання голосування за кандидата чи партію
 • Виявлення нереалізованих потреб споживачів чи виборців
 • Занурення у Внутрішній Світ споживача чи виборця, аналіз його стилю життя, життєвих цінностей та паттернів поведінки
 • Пошук ідей для побудови стратегії розвитку  виборчої кампанії
 • Пошук та перевірка гіпотез Клієнта
 • Тестування рекламних концепцій та макетів рекламних матеріалів (відеороликів, рекламних листівок, програм політичних партій тощо)
 • Тестування концепції нового продукту чи створення нового продукту

 

Методи СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 • Фокус-групи
 • Інтерв’ю 
 • Анкетування
 • Бесіди з населенням
Організація та проведення досліджень за напрямками
 
 • законодавство, регуляторна політика, дотримання законодавства, відповідність законодавства вимогам ЄС;
 • освітня та наукова політика; ґендерні питання;
 • політичний аналіз;
 • маркетингові дослідження;
 • соціальна політика та реформування системи надання соціальних послуг

Вам необхідно провести соц.опитування?

Тоді Вам потрібні ми

тел. +38 (044) 247 07 38