Проведення виборчої компанії

Виборчий процес – це врегульована Конституцією та законами України специфічна діяльність органів і громадян (суб’єктів виборчого процесу), спрямована на підготовку і проведення виборів з мстою формування представницьких органів влади.

Суб’єкти виборчого процесу – це законодавчо уповноважені учасники виборчого процесу. Такими суб’єктами є:

* виборець;

* зареєстрований кандидат у депутати, на пост Президента України, на посаду сільського, селищного, міського голови;

* партія (блок), що висунула кандидата в депутати, на пост Президента України;

* офіційний спостерігач від партії (блоку) – суб’єкта виборчого процесу;

* уповноважені представники, довірені особи – суб’єктів виборчого процесу;

* виборчі комісії, утворені відповідно до законодавства України. Засади виборчого процесу – це загальні нормативно-регулятивні правила взаємодії безпосередніх учасників виборчого процесу, що застосовуються на відповідних виборах. Виборчий процес здійснюється на засадах:

 • 1) загального виборчого права – право голосу на виборах депутатів мають дієздатні громадяни України, яким на день виборів виповнилося 18 років.
 • 2) рівного виборчого права – кожний виборець має один голос. Усі суб’єкти виборчого процесу мають рівні права і можливості брати участь у виборчому процесі, що забезпечується забороною привілеїв чи обмежень кандидатів у депутати за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, а також забороною незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування у виборчий процес, рівним та неупередженим ставленням ЗМІ до суб’єктів виборчого процесу.
 • 3) прямого виборчого права – виборці шляхом голосування формують органи публічної влади;
 • 4) добровільного виборчого права – ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах;
 • 5) вільного виборчого права – застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи інших дій, що перешкоджають вільному формуванню і виявленню волі виборця, забороняється. З метою забезпечення умов для вільного волевиявлення військовослужбовцям строкової служби в день виборів надається відпустка для участі в голосуванні не менш як на чотири години;
 • 6) таємного виборчого права – контроль за волевиявленням виборців забороняється. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця. Виборчі бюлетені для голосування згідно з ч. 4 ст. 72 Закону України “Про вибори Президента України” друкуються на однаковому папері за формою та текстом, затвердженими Центральною виборчою комісією, і повинні бути однаковими за розміром, кольором та змістом;
 • 7) особистого голосування – кожний виборець голосує на виборах особисто, голосування за інших осіб чи передача виборцем права голосу будь-якій іншій особі забороняється;
 • 8) пропорційної системи з обранням депутатів у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі – загальнодержавний округ) за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій;
 • 9) законності та заборони незаконного втручання будь-кого у виборчий процес;
 • 10) політичного плюралізму та багатопартійності;
 • 11) публічності і відкритості;
 • 12) свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх суб’єктів виборчого процесу до ЗМІ незалежно від їх форми власності, крім ЗМІ, засновниками (власниками) яких є політичні партії;
 • 13) неупередженості органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, судів, підприємств, установ і організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до суб’єктів виборчого процесу.

Документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця на виборах, є:

 • а) паспорт громадянина України;
 • б) тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України);
 • в) військовий квиток (виключно для військовослужбовців строкової служби);
 • г) картка (довідка) установи кримінально-виконавчої системи, що повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік народження, громадянство, фотокартку особи, підпис керівника і печатку установи (для осіб, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи);

ґ) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

 • д) дипломатичний паспорт;
 • е) службовий паспорт;

є) посвідчення особи моряка.

Виборчий процес – досить складний і багатогранний, тому має здійснюватися в законодавчо визначеному процесуальному порядку. Виборчий процес включає такі етапи:

 • 1) складання та уточнення списків виборців;
 • 2) утворення виборчих округів;
 • 3) утворення виборчих дільниць;
 • 4) утворення виборчих комісій;
 • 5) висування та реєстрація кандидатів у народні депутати України;
 • 6) проведення передвиборної агітації; 7)голосування;
 • 8) підрахунок голосів виборців, встановлення підсумків голосування;
 • 9) встановлення результатів виборів народних депутатів України та їх офіційне оприлюднення;
 • 10) припинення діяльності виборчих комісій.

Виборчий процес завершується через 15 днів після дня офіційного оприлюднення ЦВК результатів виборів депутатів.

Список виборців – це документ офіційної реєстрації громадян, які мають право голосу.

Наука конституційного права розрізняє два види списків виборців:

 • 1) особистий список, до якого вносяться дані тих громадян, які добровільно зареєструвалися у відповідному органі влади з метою участі у виборах. Така система діє в США, Франції тощо;
 • 2) публічний список, тобто обов’язковий, який складається за ініціативи держави:
  • а) список, що складається шляхом обходу членів територіальних громад відповідних населених пунктів уповноваженими представниками державної влади (Канада, Великобританія та ін.);
  • б) список, що складається шляхом автоматичної реєстрації членів територіальних громад офіційними представниками публічної влади на місцях (Німеччина, Швейцарія, Російська Федерація, Україна).

Наша громадська організація допомогає у проведенні чесних виборів будь-якого рівня.